www.remax7tepe.com
08 Aralık 2022 Perşembe |     
  Haberler
  Parklar&Gezi Yolları
  Yeme İçme
  Spor
  Sağlık
  Eğitim
  Diğer Ticari Birimler
  Ulaşım
  Satılık Emlak
  Kiralık Emlak
HABERLER

İcradan Alınan Evlere Konut Kredisi Alınabilir mi?


İcra dairesince satışa sunulan gayrimenkuller farklı kanallardan icra dairesine ulaşır. KrediPazari.com’un Ankara 22. İcra dairesinden edindiği bilgilere göre taşınmazlar 3 durumda icra dairesinde satışa konu oluyor:

İcra dairesince satışa sunulan gayrimenkuller farklı kanallardan icra dairesine ulaşır. KrediPazari.com'un Ankara 22. İcra dairesinden edindiği bilgilere göre taşınmazlar 3 durumda icra dairesinde satışa konu oluyor:

1) Bankadan ipotek karşılığı alınan ve ödemesi yapılmayan kredilerden (Konut kredisi veya ipotek karşılığı bireysel Finansman kredisi)

2) Tüketicinin 2. Kişilere olan borçlarının ödenmediği durumlarda başlatılan haciz işlemlerinden,konuthaberleri.com

3) İzale-i Şuyu davası konularından (Ortak bir mülk için , ortaklardan birinin ortaklığı sona erdirmek için açtığı dava)

Her üç durumda da amaç, borçlunun borcunun tahsil edilmesidir.

Birinci durum tüketicinin Gayrimenkul satın almak için bankadan Konut Kredisi

kullandığı ancak borcunu çeşitli nedenlerden dolayı ödeyemediği durum olarak açıklanabilir. Tüketici kredi taksitlerini iki ay üst üste ödeyemediği durumunda Gayrimenkulü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Gayrimenkul, borç karşılığında bankaya ipotek olarak verildiği ve banka borç bitene kadar gayrimenkulün gerçek sahibi olduğu için gayrimenkulün borca karşılık icra kanalıyla satışı gündeme gelebilir.

Gayrimenkulün Açık Arttırmada Yöntemiyle Satışa Sunulması

Kredi borcuna karşılık icra kanalıyla satışa çıkarılan gayrimenkul, açık arttırma yöntemiyle satışa sunulur.

Satış işlemi için ihaleye katılacak kişilerden gayrimenkulün değerleme fiyatının %20'si nakit veya teminat mektubu olarak alınır. Gayrimenkul açık arttırma ile satışa sunulur ve en yüksek fiyatı veren kişi ihaleyi alır. İhaleye 7 gün içinde itiraz edilebilir. İhaleye katılanlar ihalede usulsüzlük olduğunu beyan ederek veya Tapu üzerindeki diğer hacizlerden kaynaklı nedenlerden dolayı satışa itiraz edilerek ihalenin feshi davası açabilir. 7 günlük süreç içinde satışa itiraz olmaz ve dava açılmaz ise ihaleyi alan kişinin 10 gün içinde paranın kalan kısmını (%80'inin) icra dairesine ödemesi gerekir. Örnek olarak, ihale satış işlemleri ayın 10'unda yapıldı ise 20'sinde paranın kalan kısmının ödenmiş olması gerekir.

Tapuda Tescil İşlemleri

İhaleyi alan kişi paranın tamamını belirlenen 10 gün içinde ödedikten sonra icra dairesi yetkilileri Tapu dairesine, ihaleyi alan kişi adına tescil işlemlerinin yapılabilmesi için bir yazı hazırlar. Bu yazı genelde ihaleyi alan kişiye, tapu dairesine iletmesi için elden verilir. Yazı tapu dairesine ulaştıktan sonra tescil işlemleri gerçekleştirilir ve gayrimenkulün yeni sahibi ihaleyi alan kişi olarak belirlenir.

İhaleyi Kazanan Kişi Konut Kredisi Kullanabilir mi?

Satış gerçekleştikten sonra ihaleyi kazanan kişi , sahip olduğu gayrimenkul için Konut kredisi kullanabilir mi?

Sürecin işleyişine bakıldığında hangi aşamada kredi kullanılabilir sorusu akla gelir. Normalde bir gayrimenkul için Konut Kredisi kullanılmak istenildiğinde , tapuda satış işlemleri ve ipotek koyma işlemlerini aynı anda yapılır. Banka krediyi bu işlemler sonrasında verir.

İcra yoluyla satışlardaki sürece bakıldığında ise durumun banka uygulamasıyla pek örtüşmediği görülür. İcra satışlarında ihaleyi alan kişiden önce gayrimenkulün değerleme bedelinin %20'si teminat olarak alınır, 7 gün içinde satışa itiraz olmaz ise toplamda 10 günlük sürede paranın tamamının ödenmesi beklenir. Para tamamlandıktan hemen sonra da tapuda gayrimenkul, kişinin adına tescil edilir.

Uygulamadaki süreçlere bakıldığında banka, hem normal bir gayrimenkule uygulanan kredi kullandırım aşamalarına uymadığı için, hem de satış gerçekleşse dahi itiraz süresince satışın dava konusu olma riski taşıdığı için icra yoluyla satın alınan gayrimenkullere konut kredisi vermeyi bu şartlarda uygun görmez.

Haberler | Parklar&Gezi Yolları | Yeme İçme | Spor | Sağlık | Eğitim | Diğer Ticari Birimler | Acarkent Ulaşım | Acarkent Satılık Emlak | Acarkent Kiralık Emlak | RE/MAX 7Tepe
Copyright © 2012 ACARKENT REHBER Created BY COMUNER